QLTT địa phương

Đảng bộ Cục QLTT Quảng Trị tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 30/8/2019, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019).