QLTT địa phương

Đội Quản lý thị trường số 1 bắt giữ hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ

Trong ngày 02/8/2019 và ngày 04/8/2019, Đội Quản lý thị trường số 1 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, nhập lậu qua biên giới của tỉnh nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.