QLTT địa phương

Trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/6/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.