QLTT địa phương

Cục QLTT Quảng Ngãi tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ năm 2019

Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý thị trường cho toàn thể công chức, người lao động của đơn vị