QLTT địa phương

Tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ QLTT Tây Ninh

Sáng ngày 27/11/2020, Cục QLTT Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức lớp tập huấn về phòng,chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục.