QLTT địa phương

Cục Quản lý thị trường Trà Vinh: Thực hiện các bước trong quy trình bổ nhiệm chức danh Cục trưởng và Phó Cục trưởng

Ngày 23/8/2019, Cục Quản lý thị trường Trà Vinh phối hợp Vụ tổ chức cán bộ Bộ Công Thương và Vụ tổ chức cán bộ Tổng cục QLTT thực hiện quy trình bổ nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng tiến hành thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng.