QLTT địa phương

Hiệp hội Mía đường Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ Đội Quản lý thị trường số 8 trong các vụ bắt giữ đường cát nhập lậu

Ngày 12/7/2019, ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam trao 20 triệu đồng cho Đội Quản lý thị trường số 8 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) đã có thành tích trong vụ bắt giữ 19 tấn đường cát nhập lậu.