QLTT địa phương

Đảng ủy Cục QLTT Bình Định làm việc với Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở

Sáng ngày 22/8/2023, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Bình Định đã làm việc với Ban Chấp hành Chi đoàn Cục QLTT để đánh giá hoạt động của Chi đoàn 7 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ còn lại cuối năm 2023.