QLTT địa phương

Đảng ủy Cục QLTT Cao Bằng: Kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Cao Bằng đợt III năm 2023

Ngày 06/11/2023, Đảng ủy Cục QLTT kết nối trực tuyến đến điểm cầu của Tỉnh ủy Cao Bằng nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Cao Bằng mới ban hành.