QLTT địa phương

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam sơ kết công tác Quản lý thị trường quý I năm 2024

Trong quý I năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra 173 vụ, xử phạt vi phạm hành chính là 90 vụ, với tổng số tiền thu phạt trên 410 triệu đồng, trị giá hàng hóa tịch thu tiêu hủy trên 300 triệu đồng.