QLTT địa phương

Chi đoàn Cục QLTT Lạng Sơn tổ chức Sinh hoạt chuyên đề: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng triển khai, áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính"

Thực hiện Chương trình số 53-CT/ĐTN ngày 20/02/2024 của Ban chấp hành Chi đoàn Cục Quản lý thị trường về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Ngày 25/3/2024 Ban chấp hành Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng triển khai, áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS)”.