QLTT địa phương

Cục QLTT tỉnh Bạc Liêu hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc các Phòng, Đội quản lý thị trường trực thuộc (theo hình thức trực tuyến).