QLTT địa phương

Nghệ An: Tổ chức Hội thi Nữ công chức, lao động duyên dáng, tài năng và tham dự Hội thao chào mừng 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ngày 02/3/2024, Công đoàn Cục QLTT tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi Nữ công chức, lao động duyên dáng, tài năng và tham dự Hội thao chào mừng 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.