QLTT địa phương

Cục QLTT tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phân biệt Hàng thật - Hàng giả năm 2024

Sáng ngày 19/6/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang phối hợp với các Công ty Luật, tổ chức Hội thảo Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Phân biệt Hàng thật - Hàng giả năm 2024.