QLTT địa phương

Cục QLTT Hòa Bình giao ban công tác tháng 10, tổng kết 02 năm thực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị và ký Bản cam kết năm 2023

Ngày 30/10/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023; Tổng kết 02 năm thực hiện trách nhiệm của Người đứng đầu đơn vị và ký Bản cam kết năm 2023.