QLTT địa phương

Lạng Sơn – Hải Dương: Giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm cùng đổi mới và phát triển

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo nền tảng vững chắc trong mối quan hệ công tác giữa các cục Quản lý thị trường cũng như tạo cơ hội để công chức cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm, ngày 30/10/2020, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương (Phụ trách Cục QLTT tỉnh Hải Dương) đã cùng công chức, người lao động Hải Dương làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.