QLTT địa phương

Hà Nam: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Q. Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hà Nam, ngày 28/8/2020, Cục QLTT tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ về công tác QLTT.