QLTT địa phương

Hòa Bình: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trong Quý III/2020

Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong Quý III phong phú, đa dạng, đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân