QLTT địa phương

Cục QLTT Lạng Sơn biểu diễn dưới mưa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Trong cơn mưa xối xả, hơn 30 công chức, người lao động Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vẫn hết mình biểu diễn hoàn thành xuất sắc tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.