QLTT địa phương

Công Đoàn cơ sở Cục QLTT Hòa Bình tham dự Hội nghị giới thiệu chuyên đề của khối thi đua số 3

Hội nghị giới thiệu chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”