QLTT địa phương

Quảng Ngãi tham gia hiến máu nhân ngày hội hiến máu tình nguyện 2020

Chi đoàn Cục QLTT Quảng Ngãi tham gia hiến máu hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.