QLTT địa phương

Lạng Sơn: Tăng cường công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại

Việc kiểm tra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục QLTT Lạng Sơn tại Công văn số 387/QLTT-NVTH ngày 13/4/2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa.