QLTT địa phương

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá tại Lâm Đồng

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Cục QLTT Lâm Đồng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu đối với mặt hàng thuốc lá điếu.