QLTT địa phương

Cục QLTT Lâm Đồng tổ chức họp giao ban tháng 11, đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020

Ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp giao ban tháng 11 năm 2020 để đánh giá tình hình, hoạt động trong tháng của Cục và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2020.