QLTT địa phương

QLTT Tuyên Quang quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.