QLTT địa phương

Cục QLTT Đồng Nai ký kết Kế hoạch phối hợp cùng công ty Xăng dầu Đồng Nai

Ngày 11/11/2020, Cục QLTT Đồng Nai ký kết Kế hoạch phối hợp cùng công ty Xăng dầu Đồng Nai nhằm nâng cao công tác quản lý thị trường, lành mạnh hóa thị trường xăng dầu và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng