QLTT địa phương

UBMTTQ Việt Nam tại Quảng Trị vui mừng đón nhận quà ủng hộ lũ lụt từ Tổng cục QLTT

" Với số tiền và hiện vật nhận được, UBMTTQ Việt Nam tại Quảng Trị sẽ nhanh chóng gửi đến những nơi cần thiết nhất, gửi tới đúng người, đúng hoàn cảnh và sẽ có tổng hợp, báo cáo công khai minh bạch".