QLTT địa phương

Thái Nguyên: Tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục QLTT và Công ty xăng dầu Bắc Thái

Căn cứ Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TCQLTT-TĐXDVN ngày 03/7/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; các văn bản pháp lý về tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên và Công ty xăng dầu Bắc Thái.