Thông báo

Cục QLTT Cần Thơ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Ngày 15 tháng 3 năm 2021 Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo số 312/TB-CQLTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu