Thông báo

Kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau đã ký ban hành Kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.