Thông báo

Công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức đợt 2, đợt 3 năm 2019

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) xin thông báo về việc công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức đợt 2, đợt 3 năm 2019 như sau: