Thông báo

Cục QLTT Hậu Giang thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Công văn số 235/TCQLTT-CNV ngày 22/02/2022 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng Kit test Covid-19 và Công văn số 240/TCQLTT-CNV ngày 23/02/2022 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.