Thông báo

Thái Bình: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Ngày 26/01/2022, Cục QLTT Thái Bình ra Thông báo số 06/TB-CQLTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (02 lô tài sản là vải các loại; phế liệu của cục nóng và cục lạnh điều hoà nhiệt độ)