Thông báo

Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 (Tổng cục QLTT) xin thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020.