Thông báo

Cục QLTT Yên Bái thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Tài sản bán là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá gồm 1.502 sản phẩm quần áo các loại.