Đại hội Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 24/3/2023, Công đoàn Cơ sở cơ quan Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Lương Bảy, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương; đồng chí Phan Hùng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Như Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường; đồng chí Nguyễn Đức Quang, Phó Cục trưởng Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường và đồng chí Lê Thị Hòa, Uỷ viên BCH Công đoàn Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở cơ quan Cục Quản lý thị trường hiện có 05 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 65 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, lực lượng Quản lý thị trường chuyển đổi theo mô hình ngành dọc, trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và kéo dài (từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2022),…, đội ngũ công chức và người lao động của Cục Quản lý thị trường đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thị trường trong tình hình mới. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, giải quyết đề xuất, kiến nghị của đoàn viên.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; cần có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Lương Bảy, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở cơ quan Cục Quản lý thị trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong thời gian tới, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Cục Quản lý thị trường tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Cục Quản lý thị trường; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua.

Thay mặt Đảng ủy Cục Quản lý thị trường, Đồng chí Phan Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường cần chủ động, tích cực nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Đảng và Nhà nước giao.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Quản lý thị trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí, bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn ngành Công Thương khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CĐCS Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Lương Bảy, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Phan Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường phát biểu chỉ đạo

Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028

Tặng hoa các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 thôi không tham gia BCH khóa mới

Tặng hoa các đồng chí trúng cử Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028

Phan Văn Tâm, Đội Quản lý thị trường số 2
Cục QLTT TT Huế