Đắk Lắk: Tổ chức tập huấn 2 Luật, 5 Nghị định và trao đổi nghiệp vụ đối với công chức đợt 1 năm 2020

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường của đơn vị, qua đó nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà lực lượng gặp phải trong quá trình thực thi công vụ, ngày 02/6/2020, Cục QLTT Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ đợt 1 năm 2020 cho đối tượng là toàn thể công chức của Cục.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đồng chí Trương Văn Nhương - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường nhấn mạnh “Quản lý thị trường là lực lượng thường xuyên phải áp dụng các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ. Do đó, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường phải xác định việc chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động công vụ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên thực hiện. Chỉ trên cơ sở hiểu đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, công chức Quản lý thị trường mới có thể áp dụng tốt văn bản pháp luật khi thi hành công vụ, từ đó tránh được rủi ro làm phát sinh hậu quả pháp lý.”.

Đồng chí Trương Văn Nhương - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Trên tinh thần đó, các Báo cáo viên được phân công giảng tại buổi tập huấn đã tập trung nghiên cứu, chuẩn bị các bài giảng để giới thiệu về 02 Luật và 05 Nghị định, cụ thể bao gồm: Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương; Nghị định số 19/2020/ND-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Đây đều là những văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành và có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Các bài giảng đều được các Báo cáo viên chuẩn bị chu đáo, nội dung ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Kết hợp với các nội dung tập huấn, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức để toàn bộ công chức thuộc đơn vị thực hiện trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm sáng tỏ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật. Các nội dung được tập trung trao đổi là: Các nghiệp vụ liên quan đến xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; một số nghiệp vụ liên quan đến xử lý hàng nhập lậu và các nghiệp vụ khác liên quan đến lực lượng Quản lý thị trường. Buổi trao đổi nhận được nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi từ các công chức thuộc Cục Quản lý thị trường - những người trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, vừa giúp công chức tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, vừa giúp các đơn vị chuyên môn tổng hợp được những quy định của pháp luật còn bấp cập, không phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Trong thời lượng một ngày làm việc, với sự truyền đạt, dẫn dắt nhiệt tình của các Báo cáo viên, sự tập trung học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của các công chức, buổi tập huấn, trao đổi nghiệp vụ đã đạt được hiệu quả cao. Hi vọng qua những buổi tập huấn này, mỗi công chức thuộc lực lượng Quản lý thị trường sẽ là những tuyên truyền viên pháp luật trong thi hành công vụ, hướng dẫn, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao hiểu biết pháp luật, từ đó góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh.

Bùi Trang
Cục QLTT Đắk Lắk