Đảng bộ Cục QLTT Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 14/01/2022 Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Cục; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Sơn La.

 

Đồng chí Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT nhấn mạnh, Hội nghị có rất nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết lại các nhiệm vụ công tác của năm 2021; đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường năm 2022; Quán triệt, triển khai một số điểm mới tại các Quy định của Ban chấp hành TW Đảng: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Hải Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Cục cho biết, Năm 2021, là một năm với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn trên khắp thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Sơn La phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng, chung sức của toàn thể đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Cục QLTT; sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của Đảng ủy, lãnh đạo Cục QLTT và các tổ chức đoàn thể, trong năm 2021, chúng ta đã kết thúc thắng lợi mọi chỉ tiêu đề ra. Trong đó nổi bật ở một số mặt như: Công tác chính trị, tư tưởng đã tổ chức triển khai quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động của Đảng bộ. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề toàn khóa-Chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát... Trong năm 2021 có 01 Chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 56 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ...Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Trong năm 2021, Cục QLTT tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra: 1.530 vụ, xử lý: 938 vụ. Tổng số tiền thu nộp NSNN: 2.926.067.100 đồng (Trong đó: Xử phạt hành chính: 2.678.045.000 đồng. Truy thu số lợi BHP: 8.288.100 đồng. Tiền bán hàng tịch thu: 239.734.000 đồng). Trị giá tang vật VPHC tịch thu, tiêu huỷ: 1.053.046.350 đồng.

Đảng ủy Cục đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp công tác với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm những ngày Lễ lớn trong năm.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông – Đảng uỷ viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐCS thông qua chương trình công tác năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào dự thảo Nghị quyết, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do đặc thù của từng tổ chức đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Lò Xuân Trường - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục QLTT thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ về mục tiêu, nhiệm vụ 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục QLTT trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Sau thời gian làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Sơn La đã thành công tốt đẹp.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Sơn La