Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ 1 và chi bộ 4 khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 và Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 04/01/2019 của Đảng ủy Cục QLTT Lạng Sơn về phát triển đảng viên mới năm 2019.

 

Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy Cục, bí thư chi bộ 4 trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Đặng Sĩ Tùng

 Vào hồi 16 giờ ngày 06/9/2019, chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Đặng Sĩ Tùng. Dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy,  đồng chí Đặng Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy kiêm bí thư chi bộ 4, Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục, đại diện Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở Cục, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, toàn thể đảng viên chi bộ 4, các quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy kiêm bí thư chi bộ 4 đã công bố Quyết định số 747-QĐ/ĐUK ngày 28/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp quần chúng ưu tú Đặng Sĩ Tùng vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Đặng Sĩ Tùng đọc lời tuyên thề

 

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên chi bộ 4, đồng chí Đặng Sĩ Tùng đã đọc lời tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục bí thư chi bộ 1 trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Bình Nguyên

 

Ngay sau đó vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Bình Nguyên. Dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng Ủy, đồng chí Đặng Văn Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục, bí thư chi bộ 1, Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục, đại diện Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ sở Cục, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, toàn thể đảng viên chi bộ 1, các quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục, bí thư chi bộ 1 đã công bố Quyết định số 746-QĐ/ĐUK ngày 28/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Bình Nguyên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Bình Nguyên đọc lời tuyên thề

 

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên chi bộ 1, đồng chí Nguyễn Bình Nguyên đã đọc lời tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

 

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đảng viên dự bị Đặng Sĩ Tùng và đảng viên dự bị Nguyễn Bình Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT Lạng Sơn ghi nhận quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, trưởng thành của đồng chí Đặng Sĩ Tùng và đồng chí Nguyễn Bình Nguyên, đồng thời giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới được kết nạp, mong muốn hai đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, nhiệt tình, có bản lĩnh trong công tác, phát huy tốt năng lực chuyên môn nghiệp để cùng chi bộ 1 và chi bộ 4 nói riêng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí bí thư Đảng ủy yêu cầu chi bộ 1 và chi bộ 4 tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Đặng Sĩ Tùng và đồng chí Nguyễn Bình Nguyên để sớm trở thành đảng viên chính thức.

 

Trần Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng ủy
Cục QLTT Lạng Sơn