Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng ủy Cục QLTT Hòa Bình với 07 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính; Chi bộ phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, phòng Thanh tra - Pháp chế; Chi bộ Đội QLTT số 1, 2, 3, 4, 5. Với tổng số 69 đảng viên.

Thực hiện Kế hoạc số 51-KH/ĐU ngày 23/5/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đại hội chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính

Từ ngày 13/7/2022 - 29/7/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đ/c Nguyễn Bá Thức - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ phòng NV-TH, phòng TTPC nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội các Chi bộ, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; trọng tâm là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; bên cạnh đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 sát với tình hình thực tế, có tính khả khi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đại hội chi bộ Đội QLTT số 1

Đại hội chi bộ Đội QLTT số 2

Song song với đó, công tác bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư được thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử theo khoản 4, Điều 24, Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng. Từ kết quả trên, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã ban hành các quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, chức danh Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và chỉ đạo các Chi bộ xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy khóa mới cho phù hợp với tình hình thực tế của từng Chi bộ. Cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm: 17 đồng chí, trong đó: Nữ 4 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23%; Nam 13 đồng chí, chiếm tỷ lệ 77%. 100% các đồng chí cấp ủy các chi bộ đều có trình độ đại học.

Đại hội chi bộ Đội QLTT số 3

Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 bằng việc thông qua Nghị quyết, điều đó đã thể hiện quyết tâm của Chi bộ khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Đại hội chi bộ Đội QLTT số 4

Đại hội chi bộ Đội QLTT số 5

Cục QLTT Hòa Bình