Đoàn công tác của Tổng cục QLTT làm việc tại Cục QLTT tỉnh Sơn La

Ngày 27/02/2024, Đoàn công tác Tổng cục QLTT do đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương làm trưởng đoàn, đã đến làm việc, chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024 tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-TCQLTT ngày 08/11/2023 của Tổng Cục quản lý thị trường về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Ngày 27/02/2024, Đoàn công tác Tổng cục QLTT do đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương làm trưởng đoàn và các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Chính sách Pháp chế, Vụ Tổng hợp kế hoạch tài chính, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Cục Nghiệp vụ của Tổng cục đã có buổi làm việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch số 09/KH-TCQLTT ngày 08/11/2023, đồng thời xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới tại Cục QLTT tỉnh Sơn La.

Tại buổi làm việc, thay mặt Cục Quản lý thị trường Sơn La, đồng chí Lường Văn Thịnh - Cục trưởng báo cáo với Đoàn công tác Tổng cục QLTT về kết quả thực hiện kế hoạch số 09/KH-TCQLTT ngày 08/11/2023 của Tổng Cục quản lý thị trường; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của Cục Quản lý trường tỉnh Sơn La.

Đ/c Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện

 

* Các đồng chí đại diện Văn phòng, các Vụ, Cục Nghiệp vụ thuộc Tổng cục trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các đơn vị

 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến các Vụ, Cục Nghiệp vụ đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Cục QLTT tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT, Cấp uỷ chính quyền địa phương liên quan đến chức năng nhiệm vụ của QLTT… Quán triệt thực hiện nghiêm quy chế của Tổng cục, phát huy trách nhiệm tập thể lãnh đạo và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Lãnh đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ và giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ của công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm…

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng Hoàng Ánh Dương phát biểu, chỉ đạo

Thay mặt Cục QLTT Sơn La, đồng chí Lường Văn Thịnh - Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm của Tổng cục QLTT đối với Cục QLTT tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Cục QLTT tỉnh Sơn La xin tiếp thu các ý kiến của đồng chí Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và thành viên Đoàn làm việc. Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Tổng cục QLTT về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm đạo đức công vụ của công chức trong thực thi công vụ. 

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Sơn La