Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Lê An Hải, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương – Phó Trưởng đoàn; đồng chí Trần Thị Tú Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Thành viên; đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, Thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương, Thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Ban cán sự đảng, Thư ký Đoàn.

Chủ động lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào hoạt động của đơn vị

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, đồng chí Hoàng Ánh Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Tổng cục QLTT, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo đó, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT trong sạch, vững mạnh. Chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề trong các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ…

Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả sau 05 năm Tổng cục QLTT thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII 

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT đã tổ chức cho 100% các bộ đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương.

100% công chức, người lao động thuộc Cơ quan Tổng cục QLTT đã chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và thi hành kỷ luật trong đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên tại Cơ quan Tổng cục QLTT; phối hợp với chính quyền trong việc sắp xếp, quy hoạch, cử công chức thuộc lực lượng QLTT đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Trong nội bộ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục QLTT đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, Tổng cục QLTT đã chủ động trong việc truyền thông bằng việc mở các chuyên mục " Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng" trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục, Tạp chí Quản lý thị trường điện tử, phát triển mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok, youtube, facebook để tuyên truyền, định hướng dư luận về các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong việc có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do vi phạm những quy định trong thi hành công vụ; còn một số ít công chức, đảng viên chưa thực sự nêu gương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tại một số thời điểm, có cấp ủy chi bộ chưa chủ động lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề trong các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ…

Cũng theo Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế chính trị nói chung và việc thực hiện công tác Đảng, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của đảng viên. Đặc biệt, chưa có đội ngũ chuyên trách trong công tác Đảng, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT còn hoạt động kiêm nhiệm nên công tác Đảng đôi khi còn chưa kịp thời.

Đồng chí Trần Thị Tú Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương 

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Ban cán sự đảng, Thư ký Đoàn

Nhất trí với báo cáo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát đều đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục QLTT đã đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương, Tổng cục QLTT là một trong những đơn vị xung kích đi đầu và làm tốt việc quán triệt và đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống. “Đây là một nghị quyết quan trọng tuy nhiên việc tổ chức thực hiện rất khó, nhạy cảm, thể hiện quyết tâm chính trị, cách làm sáng tạo, quyết liệt mới có thể thực hiện được”, đồng chí Minh nói.

Tổng cục QLTT đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực, không né tránh “chính vì cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí thì thông tin sẽ được truyền thông theo hướng chính xác và sẻ chia nhiều”.

Bên cạnh đó, Tổng cục QLTT cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền trong việc xây dựng các kênh thông tin, truyền thông trên mạng xã hội, đấu tranh và làm chủ không gian mạng. Đặc biệt trong công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, đây là kênh quan trọng trong việc định hướng dư luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị, trong thời gian tới, Tổng cục QLTT tiếp tục xây dựng hệ sinh thái truyền thông trên mạng xã hội mạnh mẽ hơn hơn nữa,  lan tỏa đến các Cục QLTT ở địa phương; xây dựng Tạp chí QLTT trở thành cơ quan truyền thông mạnh, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền nói chung và đưa nghị quyết 35 vào cuộc sống góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị chung của Bộ; tiếp tục tổ chức các cuộc thi về báo chí, các chương trình trưng bày hàng thật – hàng vi phạm, có các bài viết chuyên sâu; phát huy tốt công tác chuyên môn, đấu tranh bảo vệ sự  lành mạnh của thị trường đấu tranh chống lại các tiêu cực đặc biệt trên không gian mạng, qua đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ-TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 23/3/2019 của Ban Bí thư, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Tổng cục; Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch nhằm nâng cao sức “đề kháng” cho công chức, người lao động; Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội, siết chặt kỷ cương lao động, kỷ cương hành chính, kỷ cương phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương

Xây dựng cơ quan Tổng cục QLTT trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng” trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục QLTT, Tạp chí QLTT; xây dựng chuyên đề, tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, mời các chuyên gia, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu, đăng, phát những nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê An Hải, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương – Phó Trưởng đoàn kiểm tra kết luận

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Lê An Hải đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Tổng cục QLTT đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục QLTT tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị mà Bộ Công Thương giao phó; tuyên truyền nâng cao nhận thức về tinh thần của Nghị quyết số 35 và các kết luận chung của đảng liên quan đến các đảng viên; chú trọng kỷ luật phát ngôn, thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật nhà nước; tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, đấu tranh, tập trung lan tỏa truyền thông chính sách, thông tin chính thống, chủ trường đường lối chính sách của Đảng gắn chặt vào hoạt động của ngành Công Thương trong đó có lực lượng Quản lý thị trường.

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường