Đồng Tháp: Phối hợp phổ biến kiến thức, quy định pháp luật liên quan kinh doanh xăng dầu

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, sáng nay, ngày 17 tháng 11 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế Tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Quản lý thị trường Tỉnh triển khai công tác phổ biến kiến thức, quy định pháp luật liên quan kinh doanh xăng dầu và cùng 350 đại biểu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tham dự.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, sáng nay, ngày 17 tháng 11 năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế Tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ và Cục Quản lý thị trường Tỉnh triển khai công tác phổ biến kiến thức, quy định pháp luật liên quan kinh doanh xăng dầu và cùng 350 đại biểu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tham dự.

Các báo cáo viên phổ biến các quy định của pháp luật tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã triển khai, phổ biến các nội dung: Hướng dẫn nội dung cần thực hiện về thủ tục phòng cháy chữa cháy đối với CHXD; hướng dẫn thủ tục về đất đai, môi trường, ứng phó sự cố tràn dầu,...; hướng dẫn thủ tục về thuế trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu; hướng dẫn thủ tục về kiểm định đo lường trang thiết bị kinh doanh xăng dầu; thông tin một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu.

Ông Nguyễn Thành Lý – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra – Pháp chế Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp báo cáo tại Hội nghị

 Trong đó, tập trung phân tích những nội dung chính, những điểm mới, sửa đổi, bổ sung  của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ so với Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương so với Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ so với Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Tại Hội nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể, thực hiện.

Qua buổi Hội nghị đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trang bị thêm kiếm thức và nắm rõ thêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn, tuyên truyền một số lĩnh vực như kinh doanh khí hóa lỏng, quy định về hàng hóa lưu thông trên thị trường… nhằm để bảo vệ các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng./.

Phòng Thanh tra – Pháp chế
Cục QLTT Đồng Tháp