8 tấn bắp của nông dân An Giang được chuyển đến người dân trong khu vực phong tỏa tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 06/8, Cục Quản lý thị trường An Giang tiếp tục thu mua (đợt 2) 8 tấn bắp trái của nông dân An Giang đang gặp khó khăn về đầu ra phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với người dân trong các khu vực phong toản do ảnh hưởng cả dịch Covid-19.

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Quản lý thị trường trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại 19 tỉnh, thành phía nam, nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, một số nơi gặp nhiều khó khăn về đời sống. Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang tiếp tục thu mua 8 tấn bắp của nông dân huyện Chợ Mới tỉnh An Giang (đợt 1 đã thu mua 6 tấn của nông dân huyện Phú Tân) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đồng thời phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh nhờ hỗ trợ chuyển đến người dân đang gặp khó khăn tại các khu cách ly, phong tỏa của TP. Hồ Chí Minh đang cần thực phẩm trong gian giãn cách xã hội.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam. Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, Ban chấp hành CĐCS, Đoàn thanh niên, Lãnh đạo Đội QLTT số 1 và Lãnh đạo Đội QLTT số 6 tổ chức thu mua, vận chuyển đến Cục QLTT TP HCM để bàn giao cho người dân tại TP HCM.

Trương Thị Thùy Trang (Phòng Tổ chức - Hành chính)
Cục QLTT An Giang