An Giang: Phát hiện và thu giữ trên 28 tấn đường nhập lậu trong vòng 2 tháng

Tính từ ngày 10/9-05/11/2019, lực lượng QLTT An Giang đã kiểm tra và phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Tạm giữ 28,4 tấn đường cát Thái Lan. Trị giá vi phạm trên 310 triệu đồng.

Thực hiện theo văn bản số 1759/TCQLTT-CNV ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường. Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Cục Quản lý thị trường An Giang ban hành Quyết định số 870/QĐ-CQLTT, kiểm tra chuyên đề mặt hàng đường cát trên địa bàn đến ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Theo đó, Cục QLTT An Giang đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tập kết đường cát ngoại nhập lậu lưu thông trên thị trường.

Tính từ ngày 10/9-05/11/2019, thực hiện công tác kiểm tra đột xuất, các Đội thuộc Cục QLTT An Giang đã kiểm tra, phát hiện 10 trường hợp vi phạm, tạm giữ 28.450 kg đường cát Thái Lan trị giá 312,9 triệu đồng. Đã xử phạt vi phạm hành chính 06 trường hợp, số tiền 110 triệu đồng, tịch thu 15.750 kg đường cát Thái Lan, đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý 12.700 kg đường cát Thái Lan theo quy định.

Cùng với các vụ kiểm tra đột xuất, Cục QLTT An Giang còn chỉ đạo các Đội thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề bằng cách gửi Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, dự kiến kiểm tra trong tháng 11 và 12 năm 2019.

Những vụ vi phạm điển hình

- Điển hình, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra, phát hiện 04 trường hợp vận chuyển 14.250 kg đường cát Thái Lan không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; trị giá 156,7 triệu đồng. Xử phạt VPHC 86 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm.

- Đội QLTT số 4 kiểm tra, phát hiện 05 trường hợp vận chuyển, tập kết 12.500 kg đường cát ngoại nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; trị giá 137,5 triệu đồng. Xử phạt VPHC số tiền 24 triệu đồng và tịch thu 3.750 kg đường cát Thái Lan; đồng thời tiếp tục làm rõ và xử lý 8.750 kg đường cát Thái Lan theo quy định.

Phòng NV-TH
Cục QLTT An Giang