Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa diễn ra Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Thực hiện chương trình Kế hoạch công tác năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại, chủ động nâng cao nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại trên thị trường, địa bàn quản lý. Ngày 23/8/2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Lãnh đạo Cục và toàn thể 100% cán bộ công chức của Cục Bắc Ninh.

Đồng chí Phạm Huy Trọng - Phó Cục trưởng phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các công chức Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã trao đổi một số vấn đề pháp lý về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ của công chức Cục Bắc Ninh. Đây là cơ hội để công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh được trao đổi những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, những điểm chưa thống nhất áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh tham dự hội nghị tập huấn

Qua Hội nghị tập huấn, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã được nâng cao hiểu biết hơn về chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phương pháp làm việc và đạo đức nghề nghiệp để tạo dựng hình ảnh thân thiện, sự tin yêu của xã hội đối với lực lượng Quản lý thị trường, kịp thời tham mưu, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ của công chức, kiểm soát viên thị trường./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Bắc Ninh