Bắc Ninh: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp.

Chiều ngày 30/11/2023, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp. Tham dự hội nghị gồm 11 cơ quan, đơn vị thuộc Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp như: Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Cục Thuế, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc Nhà, Viện nghiên cứu phát triển KTXH.

Năm 2023 các thành viên trong Khối đã thường xuyên phối hợp, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, ký giao ước thi đua với các nội dung trọng tâm và đề ra quy chế hoạt động, quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi cao. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của từng ngành phát động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Do vậy, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các ngành trong Khối được thực hiện tốt, công tác đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thông báo gương điển hình tiên tiến được tiến hành thường xuyên, kịp thời, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với chức năng tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Năm 2023 lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ389 Quốc Gia, Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường, tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ389 tỉnh... trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về các lĩnh vực trong hoạt động thương mại đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sai phạm của đối tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đối với công tác Thi đua khen thưởng, phổ biến Luật thi đua khen thưởng và các văn bản Hướng dẫn, Kế hoạch phát động thi đua của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động, trước hết từ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng.

Phòng NV-TH
Cục QLTT Bắc Ninh