Bình Định tích cực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, Cục QLTT Bình Định đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị chung tay ủng hộ đóng góp 1 ngày lương với số tiền: 12.210.000 đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc để góp thêm nguồn lực tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm chiến đấu trên mặt trận phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc". 

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, để góp phần cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Cục QLTT Bình Định đã kêu gọi toàn bộ công chức, người lao động trong đơn vị tham gia ủng hộ đóng góp 1 ngày lương với tổng số tiền 12.210.000.

Ảnh: Lãnh đạo Cục QLTT Bình Định và BCH Công đoàn Cục trao số tiền ủng hộ tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định

Chiều ngày 08/4/2020 Cục QLTT Bình Định đã tổ chức ủng hộ số tiền nêu trên tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định./.

Dương Thị Hồng Hiếu
Cục QLTT Bình Định