Bình Định: Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ 1 nhiệm kỳ 2020-2022

Từ ngày 23/3 - 27/3/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022 để tiến tới Đại hội Đảng bộ Cục QLTT lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Cục QLTT thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (được thành lập theo Quyết định số 2803-QĐ/ĐUK ngày 02/01/2019 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh), có 08 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Đội QLTT số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và Chi bộ Văn phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐUC ngày 13/02/2020 của Đảng bộ Cục QLTT Bình Định về việc đại hội Đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc; Hướng dẫn số 09-CV/ĐU ngày 25/02/2020 của Đảng ủy Cục QLTT Bình Định về Hướng dẫn tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022.

Từ ngày 23/3 - 27/3/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo nội dung Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2020 trình bày tại Đại hội. Đồng thời, Đại hội đã nghe các ý kiến bổ sung, làm rõ hơn những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI và khóa XII); công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc lãnh đạo công tác các đoàn thể. Đại hội thống nhất những phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới mà Báo cáo chính trị đã trình bày, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Cục QLTT, ý kiến bổ sung của đại biểu tại Đại hội và biểu quyết thống nhất các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ và đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên Chi bộ với số phiếu tín nhiệm cao.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022:

Phạm Thị Thu Hiền
Cục LTT Bình Định