Cà Mau: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cung ứng xăng dầu

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-CQLTT ngày 15/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau; Công Văn số 506/CQLTT-NVTH ngày 18/11/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau về việc triển khai Công điện số 7322/CĐ-BCT ngày 17/11/2022 của Bộ Công Thương về việc giám sát việc thực hiện cam kết; nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra cửa hàng xăng dầu

      Nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tập trung việc giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn. Rà soát, làm việc với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi, để làm rõ các vấn vướng mắc trong quá trình cung ứng xăng dầu của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong tình hình hiện nay. Qua rà soát ghi nhận các ý kiến của các thương nhân kinh doanh về khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh xăng dầu trước tình hình giá cả xăng dầu biến động. Đồng thời tuyên truyền và đôn đốc các cửa hàng kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu.

Tổ giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu làm việc với đại diện cửa hàng xăng dầu

      Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục thực hiện các chỉ đạo Cục QLTT tỉnh Cà Mau tăng cường và chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu. Đối với hành vi tạm ngừng bán hàng, Cục QLTT tỉnh Cà Mau sẽ kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Mai Giang Bình, KSV Đội QLTT số 1
Cục QLTT Cà Mau