Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2024

Sáng ngày 01/3/2024, Cục QLTT Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và Đảng ủy Cục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường và công tác chuyên môn, nghiệp vụ đợt 1 năm 2024.

Nhằm triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024, sáng ngày 01/3/2024 Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động lực lượng Quản lý thị trường và công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo và báo cáo viên các phòng chuyên môn truyền đạt, phổ biến nội dung cốt lõi các văn bản pháp luật liên quan đến 03 nhóm lĩnh vực, bao gồm: (1) Các quy định của pháp luật, văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm nêu gương. (2) Các văn bản về quy định, chỉ đạo việc thực hiện kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động lực lượng QLTT. (3) Các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Những điều Đảng viên không được làm và tập huấn kỹ năng, giải đáp nghiệp vụ liên quan đến việc thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên hệ thống INS và một số nội dung khác có liên quan.

Hội nghị là một dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực và ý nghĩa, qua đó công chức, người lao động thuộc Cục đã được bổ sung thêm thông tin, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Cao Bằng