Chi Lăng – Lạng Sơn: Giao và đôn đốc cá nhân vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thực hiện quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, ngày 14/9/2020 Tổ công tác quản lý địa bàn huyện Chi Lăng đã tổ chức giao trực tiếp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3372/QĐ-XPVPHC ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ngày 31/7/2020 qua công tác nắm địa bàn Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh quần áo may sẵn do ông Nguyễn Tuấn Anh làm chủ hộ. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 43 đơn vị sản phẩm hàng hóa, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ, gửi công văn đề nghị đại diện chủ sở hữu quyền giám định hàng hóa giả mạo đối với toàn bộ số hàng hóa trên. Ngày 17/8/2020 sau khi nhận được các công văn, kết luận toàn bộ số hàng hóa trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Nike, adidas, Dolce & Gabbana, Loui Vuiton, đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Tuấn Anh để thông báo nội dung của các công văn trên đồng thời làm rõ hành vi vi phạm hành chính của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Kết thúc buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đồng thời trình Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng xử phạt ông Nguyễn Tuấn Anh về hành vi "bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu" theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Công chức Tổ QLĐB Chi Lăng giao Quyết định cho cá nhân vi phạm, ảnh: Long Tùng

Thực hiện quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020: "trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành" . 
Ngày 14/9/2020 Tổ công tác quản lý địa bàn huyện Chi Lăng đã tổ chức giao trực tiếp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3372/QĐ-XPVPHC ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho ông Nguyễn Tuấn Anh, địa chỉ: thôn Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Sau khi nhận Quyết định xử phạt trên ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trên trong thời hạn theo quy định.

Trong thời gian tới Tổ công tác QLĐB huyện Chi Lăng sẽ thường xuyên đôn đốc ông Nguyễn Tuấn Anh thi hành Quyết định xử phạt  số 3372/QĐ-XPVPHC ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng đồng thời giám sát hộ kinh doanh nếu tái phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định

Tổ QLĐB Chi Lăng - Đội QLTT số 4
Cục QLTT Lạng Sơn